Fiducia Zorg besteedt veel aandacht aan het zo compleet, actueel en toegankelijk maken en houden van de website. Wij streven ernaar deze zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Ondanks onze zorg kan informatie op deze media onjuist of onvolledig zijn. Fiducia Zorg is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de gegevens van deze media.

Bezoekers en gebruikers van deze media kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie die we aanbieden. Als u twijfelt over de juistheid van de gegevens of onjuistheden tegenkomt dan vragen wij u contact met ons op te nemen.

De in deze media afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, films, grafisch materiaal, logo’s of beeldmerken zijn eigendom van Fiducia Zorgen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op
(rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming gebruiken wij het materiaal voor het doel waarvoor het verzameld is.

De media en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Fiducia Zorg. Het overnemen van gegevens van fiducia-zorg.nl is voor eigen gebruik is toegestaan. Het is niet toegestaan om (voor commerciële of anderen doeleinden) de website, of delen daarvan, openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming van Fiducia Zorg.

Indien (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van fiducia-zorg.nl, die niet ons eigendom zijn, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.

Fiducia Zorg wijst iedere aansprakelijkheid af voor eventuele schade door toegang tot en gebruik van deze media. We kunnen niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert.