Over ons

Oprichting

Fiducia Zorg is opgericht in 2016 door Merve Cüzdan. Vanaf haar 15e tot 21e deelde ze de mantelzorg van een terminaal familielid. Ze kreeg na het overlijden van dit familielid sterk de behoefte kwalitatief hoogwaardige, persoonlijke zorg te verlenen. Zorg waarbij de mens in zijn behoefte aan het krijgen van hulp, dat zorgen weghaalt, centraal staat. Een warme, liefdevolle benadering, gericht op het hele gezin, is hoe zij vanuit haar organisatie haar cliënten wil benaderen. Merve is opgegroeid in een multiculturele omgeving waardoor zij zich uitstekend weet aan te passen binnen verschillende culturen. In aanvang leverde Fiducia Zorg ook diensten op het gebied van verpleging, persoonlijke verzorging en huishoudelijk hulp. Echter vanuit de doelgroep ontstond meer en meer de vraag naar begeleiding/ondersteuning op verschillende levensgebieden en nauwelijks naar verpleging, persoonlijke verzorging en huishoudelijke hulp. Fiducia Zorg is, om beter aan te sluiten bij de doelgroep, zich daarom vanaf 2021 gaan richten op begeleiding/ondersteuning, advies en re-integratie.

Missie

Fiducia Zorg heeft als missie: Bijdragen aan kwaliteit van leven, aan het welbevinden en het bevorderen van de gezondheid.

Dit doen we door persoonlijke, individuele, kwalitatief hoogwaardige, diensten te verlenen op het gebied van transculturele begeleiding, advies en re-integratie. Een goede samenwerking met het zusterbedrijf Helder GGZ, met alle betrokken partijen, organisaties en instellingen is hierbij belangrijk.

Cliënten krijgen ondersteuning op verschillende levensgebieden, waarbij de persoonlijke context medebepalend is voor het te volgen traject. Doel is het vergroten van zelfredzaamheid, inzicht in de eigen situatie, eigen regie versterken, empowerment, inclusiviteit, enzovoort.

Ketenpartners kunnen bij Fiducia Zorg terecht voor advies met betrekking tot transculturele sociale-, maatschappelijke-, somatische- en psychische- (w.o. bijvoorbeeld verslavingsproblematiek) vraagstukken en/of voor doorverwijzing van mensen die tot de doelgroep behoren.

Visie

Fiducia Zorg is groot voorstander van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Fiducia Zorg is een dochterbedrijf van META Holding B.V. De Holding is innovatief als het gaat om diensten te ontwikkelen die zorgen voor het verkorten van trajecten welke mensen doorlopen om (verder) te herstellen van hun kwetsbaarheden en/of maatschappelijke/sociale uitsluiting. Fiducia Zorg beschikt over uitstekende kennis en vaardigheden om cliënten, personeel en ketenpartners te scholen ten aanzien van problematieken die zich voordoen op verschillende levensgebieden.

Goede hulpverlening in de transculturele sector is met Fiducia Zorg een begrip in Noord-Nederland.