Over ons

Oprichting

Fiducia Zorg is opgericht in 2016 door Merve Cüzdan. Vanaf haar 15etot 21edeelde ze de mantelzorg van een terminaal familielid. Ze kreeg na het overlijden van dit familielid sterk de behoefte kwalitatief hoogwaardige, persoonlijke zorg te verlenen. Zorg waarbij de mens in zijn behoefte aan het krijgen van hulp, dat zorgen weghaalt, centraal staat. Een warme, liefdevolle benadering, gericht op het hele gezin, is hoe zij vanuit haar organisatie haar cliënten wil benaderen. Merve is opgegroeid in een multiculturele omgeving waardoor zij zich uitstekend weet aan te passen binnen verschillende culturen.

Missie

Fiducia Zorg heeft als missie: het bieden van ‘Zekerheid in zorg’. Wij streven naar het leveren van persoonlijke, individuele, kwalitatief hoogwaardige, zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Wij streven ook naar een goede samenwerking met alle betrokken partijen, organisaties en instellingen. Ons multidisciplinair team zet zich, ieder op hun eigen vakgebied, in om uw zelfredzaamheid en eigen regie te versterken. Hierdoor kunt u, zo lang mogelijk volgens hun eigen wensen en behoeften blijven wonen. Wij ondersteunen u op verschillende levensgebieden zoveel mogelijk de zelfredzaamheid en eigen regie over uw, veelal ontwrichte, situatie te (her)vinden. Afhankelijk van uw hulpvraag leveren wij, op het juiste moment, de juiste zorg. Op deze manier dragen we bij aan uw kwaliteit van leven, aan uw welbevinden en aan het bevorderen van uw gezondheid. Alvorens passende zorg te organiseren, kijken wij samen met u, uw naasten en andere betrokkenen, naar uw wensen en mogelijkheden. De zorg en ondersteuning die wij bieden is dus maatwerk. En daarmee is Fiducia Zorg ‘Uw Zekerheid in Zorg’.

Visie

Zekerheid voor vandaag en morgen
Het team van Fiducia Zorg levert een grote bijdrage aan uw zekerheid in zorg. Dit bewerkstelligen we door samen met u, uw naasten en alle betrokken partijen te kijken naar uw wensen, (zorg)behoeftes en gekregen adviezen van professionals. Wij stemmen alles en iedereen met elkaar af, zodat u zowel vandaag als morgen weet waar u aan toe bent en wat u van iedereen kunt verwachten.

Zekerheid in veiligheid
Bij de behoefte aan zorg kan een onveilig gevoel ontstaan door de verschillen in uw religieuze- en (etnisch-) culturele achtergrond met die hier in Nederland. Dat geldt ook voor uw religie en geldende waarden en normen. Wij zorgen voor een goed afgestemd zorgplan. Dit zorgplan sluit aan bij uw religie en etnische achtergrond, bij uw cultuur en ook bij uw wensen en zorgbehoefte. Doel is grip op uw eigen leven te (her)vinden. Dit verhoogt uw kwaliteit van leven en geeft rust en ruimte voor ontspanning en daarmee voor herstel. Wij ondersteunen u hierbij door inzet van vaste medewerkers met kennis van en begrip voor uw persoonlijke omstandigheden. Met deze medewerkers kun u een vertrouwensband opbouwen. Zo weet u waar u aan toe bent en wordt u verzekerd van een veilige thuisomgeving.

Zekerheid in verbondenheid
Iedereen heeft de behoefte ergens bij te horen, deel uit te maken van zijn directe omgeving (partner, kinderen, familie, vrienden, mantelzorgers, etc.). U bent meer dan de ziekte, aandoening en/of beperking waar u mee te maken hebt. Daarom betrekken wij uw omgeving bij de zorg. Wij treden, zo nodig, op als bruggenbouwers tussen u, uw omgeving en de verschillende zorgpartijen waarmee u te maken heeft/krijgt. Wij houden hierbij de regie en verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij uzelf, waardoor er een hechtere verbondenheid ontstaat. Als u zich verbonden voelt met iedereen die bij u is betrokken, draagt dit in positieve zin bij aan uw herstel en zelfredzaamheid.

Zekerheid in het speciaal zijn
Iedereen wil graag ook speciaal zijn. Voor ons, bént u dat. Misschien ziet u uw eigen kwaliteiten en goede eigenschappen even niet, omdat de behoefte aan zorg de boventoon voert. Wij hebben aandacht voor u en voor wat er in uw leven speelt. Door naar u te kijken en te luisteren en dit te bespreken, zorgen wij ervoor dat u zich (opnieuw) bewust wordt van uw waardevolle vaardigheden en eigenschappen. Iets doen of (weer) kunnen en ergens bij horen geeft het gevoel speciaal, uniek en bijzonder te zijn. Daar kunt u zeker van zijn!