Over ons

Oprichting

Fiducia Zorg is opgericht in 2016 door Merve Cüzdan. Vanaf haar 15e tot 21e deelde ze de mantelzorg van een terminaal familielid. Ze kreeg na het overlijden van dit familielid sterk de behoefte kwalitatief hoogwaardige, persoonlijke zorg te verlenen. Zorg waarbij de mens in zijn behoefte aan het krijgen van hulp, dat zorgen weghaalt, centraal staat  . Een warme, liefdevolle benadering, gericht op het hele gezin, is hoe zij vanuit haar organisatie haar cliënten wil benaderen. Merve is opgegroeid in een multiculturele omgeving waardoor zij zich uitstekend weet aan te passen binnen verschillende culturen.

Missie

Fiducia Zorg heeft als missie: het bieden van ‘Zekerheid in zorg’. Wij streven naar het leveren van persoonlijke, individuele, kwalitatief hoogwaardige, zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Tevens streven wij naar een goede samenwerking met alle betrokken partijen, organisaties en instellingen. Ons multidisciplinair team zet zich, ieder op hun eigen vakgebied, in om de zelfredzaamheid van mensen te versterken. Hierdoor kunnen mensen, zo lang mogelijk volgens naar hun eigen wensen en behoeften blijven wonen. Wij ondersteunen mensen zo veel mogelijk de regie over hun eigen situatie terug te krijgen en te houden. Dit doen wij door het aanbieden van verschillende
(groeps-) cursussen en persoonlijke ondersteuning. Afhankelijk van de zorgvraag leveren wij, op het juiste moment, de juiste zorg. Op deze manier dragen we bij aan de kwaliteit van leven, aan het welbevinden en aan het bevorderen van de gezondheid. Alvorens passende zorg te organiseren, kijken wij samen met u en alle betrokkenen, naar uw wensen en mogelijkheden. De zorg en ondersteuning die wij bieden is dus maatwerk. Daarom biedt Fiducia Zorg u zekerheid in zorg.

Visie

Zekerheid voor vandaag en morgen!
Het team van Fiducia Zorg levert een grote bijdrage aan uw zekerheid in zorg. Dit bewerkstelligen we door samen met u en alle betrokken partijen te werken aan verschillende vormen van zekerheid, waarmee wij een betrouwbare partner zijn bij uw zorg.

Zekerheid in veiligheid
Als er behoefte aan zorg is kan daarbij een onveilig gevoel ontstaan door verschillende culturele achtergronden. Wij zorgen voor een goed afgestemd zorgplan dat aansluit bij uw cultuur, wensen en doelen. De uitvoering van dit zorgplan helpt u meer grip op uw eigen regie over uw leven te krijgen. Dit vergroot het herstel en zelfredzaamheid, het verhoogd de kwaliteit van leven en geeft meer rust en ruimte voor ontspanning. Doordat wij u hierbij ondersteunen met de juiste expertise ondersteunen groeit uw zekerheid in veiligheid.

Zekerheid in verbondenheid
Iedereen heeft de behoefte ergens bij te horen, deel uit te maken van zijn directe omgeving (partner, kinderen, familie, vrienden, mantelzorgers, etc.). U bent meer dan de ziekte, aandoening en/of beperking waar u mee te maken hebt. Daarom betrekken wij uw omgeving bij de zorg. Wij treden, zo nodig, op als bruggenbouwers tussen u, uw omgeving en de verschillende zorgpartijen waarmee u te maken heeft/krijgt. Wij houden hierbij de regie en verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij uzelf, waardoor er een hechtere verbondenheid ontstaat. Als u zich verbonden voelt draagt dit in positieve zin bij aan uw herstel en zelfredzaamheid.

Zekerheid in het speciaal zijn
Iedereen wil graag speciaal zijn. Voor ons, bént u dat. Misschien ziet u uw eigen kwaliteiten en goede eigenschappen even niet, omdat de behoefte aan zorg de boventoon voert. Wij hebben aandacht voor u en voor wat er in uw leven speelt. Door naar u te luisteren en door verschillende onderwerpen bespreekbaar te maken zorgen wij er samen voor dat u zich weer bewust wordt van uw kwaliteiten en goede eigenschappen. Iets (weer) kunnen of doen en erbij horen geeft het gevoel uniek, bijzonder en speciaal te zijn, wat een positief effect heeft op uw herstel en zelfredzaamheid.