Partners

Apotheek

Fiducia Zorg heeft een samenwerking met Apotheek de Vriendschap. Apotheek de Vriendschap is een apotheek die met meerdere vestigingen complete farmaceutische zorg biedt voor iedereen. Zij zijn daar waar mensen hen nodig heeft. Samen met andere zorgverleners zoals ziekenhuizen, huisartsen, specialisten en welzijnsorganisaties willen zij, net als Fiducia Zorg, de zorg beter maken. Werken aan een beter dagelijks leven voor iedereen. Het doel van Apotheek de Vriendschap is dat iedereen elke dag zo goed en zo normaal mogelijk kan leven. Elke dag zetten zij zich in voor een beter en gezonder dagelijks leven. Dit doen ze door een persoonlijke relatie op te bouwen met hun klanten en hen een eerlijk en onafhankelijk verhaal te bieden. Als apotheek maken zij het verschil tussen voorschrijven en leveren. De kracht van Apotheek de Vriendschap is om hun kennis en advies begrijpelijk over te brengen zodat de klant zelf in staat is om goede keuzes te maken. Loopt u tegen een probleem aan met uw apotheek, bijvoorbeeld in de communicatie (taal), levering van medicijnen of heeft u vragen over alternatieven voor uw huidige medicijnen dan kunt u bij ons, maar ook rechtstreeks bij de apotheek de Vriendschap terecht voor informatie.

Link naar de website: www.vriendschap.com

Zorgthuisnl

Fiducia Zorg is aangesloten bij Zorgthuisnl. Zorgthuisnl is een branchevereniging voor zorgondernemers. Door lid te zijn van Zorgthuisnl laten wij zien als zorgorganisatie het Zorgthuisnl keurmerk te dragen. Wij werken voortdurend aan het verbeteren van onze dienstverlening. De komende jaren zullen wij, met hulp van Zorgthuisnl, veel investeren om de kwaliteit hiervan te optimaliseren. Innoveren Zorgthuisnl zet zich net als Fiducia zorg in voor ontwikkeling en implementatie van innovaties in de zorg waarbij de cliënt en de relatie tussen de cliënt en de zorgprofessional altijd centraal staat. Transparantie in de markt en zorg (zoals) thuis is het uitgangspunt. Belangen behartigen Zorgthuisnl behartigt de belangen van Fiducia Zorg eb van de andere leden bij overheid, politiek, adviesorganen en overige stakeholders in de sector. Dit vanuit het perspectief om de leden ruimte te bieden voor ondernemerschap en de ondernemersgeest van de leden te ondersteunen met innovaties. Faciliteren Zorgthuisnl biedt haar ons diverse mogelijkheden tot kennisoverdracht: toegang tot de kennisbank, helpdesk; informatievoorziening rondom actuele ontwikkelingen; bijscholingen en workshops via. Ook biedt Zorgthuisnl ons handreikingen bij de bedrijfsvoering.