Onze diensten

Fiducia Zorg biedt o.a. begeleiding en ondersteuning aan mensen die verpleegkundige zorg, persoonlijke verzorging, of die begeleiding nodig hebben bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Wij kunnen u helpen met boodschappen doen, het maken van afspraken, u helpen formulieren in te vullen en u van en naar uw afspraken brengen. Met name voor anderstaligen fungeren wij als bruggenbouwer om de hulp te vinden die u nodig heeft. Wij streven ernaar de regie bij u te houden en u actief te betrekken bij uw herstelproces. Op deze manier kijken we samen hoe wij uw zelfredzaamheid kunnen bevorderen.

Het is van belang dat u een goede indicatie(stelling) en hierdoor de juiste zorg krijgt. Wij weten dat het voor u lastig kan zijn de wegen te bewandelen voor een correcte indicatiestelling. Wij hebben de expertise om u bij al uw aanvragen te ondersteunen en te begeleiden.

Naast het gebruik maken van zorg op indicatie kunt u de volgende diensten ook persoonlijk bij ons inkopen.

Huishoudelijke hulp

Als u door tijdelijke of langdurige omstandigheden huishoudelijke hulp nodig heeft, kan Fiducia Zorg u daarbij ondersteunen. Wij voeren dan geheel of gedeeltelijk huishoudelijke taken voor u uit. Hierbij kunt u denken aan opruimen, schoonmaken, dagelijkse boodschappen doen, brood-/warme maaltijd bereiden en wassen. U kunt huishoudelijke hulp aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage.

Begeleiding en ondersteuning

Heeft u hulp nodig bij het onderhouden en aangaan van sociale contacten, bij het plannen van activiteiten, het onderhouden van uw sociaal netwerk of heeft uw mantelzorger passende ondersteuning nodig, dan kunnen wij u daarbij ondersteunen. Wij kijken samen met u hoe wij uw zelfredzaamheid en uw eigen regie kunnen terugkrijgen of vergroten, zodat het (weer) gemakkelijker wordt deel te kunnen nemen in de samenleving.

U kunt ondersteunende begeleiding aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage.

Persoonlijke verzorging

Heeft u begeleiding nodig bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals wassen, aankleden, bewegen, eten en drinken, dan kunt u hiervoor bij ons terecht. Wij voeren de taken niet voor u uit, maar begeleiden u. Op deze manier blijft u zelfstandig, vergroten wij samen uw zelfredzaamheid en heeft u steun van een van onze medewerkers. U kunt persoonlijke verzorging aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage. Komt u niet in aanmerking voor persoonlijke verzorging en is de reden dat u
begeleiding nodig heeft medisch? Dan kunnen wij samen met u kijken of u deze zorg van de zorgverzekeringswet vergoed kunt krijgen.

Verpleging

Heeft u verpleging nodig, dan kunt u ook hiervoor bij ons terecht.

Geen vergoeding?

Komt u op geen enkele wijze in aanmerking voor vergoeding voor huishoudelijke verzorging, begeleiding of ondersteuning, persoonlijke verzorging of verpleegkundige hulp, dan kunt u deze dienst rechtstreeks van ons inkopen. We kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.​

Voor aanvragen van zorg en/of vragen kunt u contact met ons opnemen.