Onze diensten

Fiducia Zorg levert diensten op het gebied van transculturele hulpverlening in de vorm van begeleiding en ondersteuning, met oog voor psychische kwetsbaarheden; het geven van advies aan zowel cliënten als aan verschillende ketenpartners en het begeleiden van mensen in re-integratie-trajecten.

Zij biedt zowel individuele hulp (alle leeftijdsgroepen) als hulp aan gezinnen in de transculturele sector. Ons team bestaat uit Nederlands-, Duits-, Engels- Arabischen Turkssprekende medewerkers, w.o. een (basis)Psycholoog, (hbo-) Ervaringsdeskundigen in Zorg en Welzijn, en Sociaal Pedagogisch medewerkers. Alle medewerkers werken vanuit herstel en empowerment. Presentie en kwaliteit van zorg zijn voor ons belangrijke pijlers. Zelfsturing en eigen regie laten wij, daar waar mogelijk, bij de cliënt. Hiermee wordt de zelfredzaamheid/herstel optimaal bevorderd.

De hoofdlijnen van onze dienstverlening:

 • begeleiding en ondersteuning;
 • advies;
 • re-integratie.

Begeleiding en ondersteuning

Wij helpen u om dingen zelf (weer) te doen, door het aanleren van vaardigheden die daarvoor nodig zijn en ondersteunen u bij het in de praktijk brengen van die vaardigheden. Zo wordt uw zelfredzaamheid en eigen regie vergroot en wordt het weer gemakkelijker om deel te nemen in de samenleving. Wij passen hiervoor herstelondersteunende en regieversterkende methodieken toe.
 
De begeleiding/ ondersteuning kan bestaan uit:

 • boodschappen doen, post afhandelen, apparaten bedienen, vaardigheden oefenen, etc;
 • praktische pedagogische thuishulp;
 • praten over zingeving;
 • aandacht, bijpraten, samen koffie drinken;
 • motiveren;
 • activering, socialisering;
 • dag- of weekplanning maken;
 • motiveren;
 • praktische zaken regelen bij ingrijpende gebeurtenis;
 • groepsactiviteiten;
 • ondersteunen mantelzorger.

Onze specialistische ggz-ondersteuning bestaat uit:

 • ondersteuning/begeleiding door psycholoog (basis ggz);
 • inleven in de leefwereld van de cliënt;
 • maken van een signaleringsplan: in het Nederlands en, eventueel m.b.v. een familielid, in de spreektaal van de cliënt;
 • activeren cliënten: b.v. groepsactiviteiten;
 • dag- en nachtritme herstructureren;
 • motiveren voor behandeling;
 • voeren van medicatiegesprekken;
 • begeleiden bij verslaving;
 • herkennen van en ondersteuning bieden bij het verwerken van (vaak cultuurgebonden-) trauma’s;
 • voeren cultuurgebonden gesprekken: herkennen, erkennen en bespreken van ervaringen uit verleden en de invloed daarvan op ervaringen en welbevinden van nu;
 • maken van een vertaalslag van het verhaal van de cliënt naar de cliënt zelf en naar betrokken instanties: naast het vertalen van weinig/niet-Nederlands sprekende cliënten “vertalen” wij ook de –culturele- waarden en normen die botsend zijn met de in Nederland algemeen geldende waarden en normen;
 • bieden van een vertrouwelijke omgeving, zodat schaamte overwonnen kan worden: er ontstaat grip op en begrip over de eigen situatie kan;
 • bieden beeldende begeleiding (vergelijkbaar met beeldende therapie): cliënten krijgen, ondanks de weerstand bij aanvang om deel te nemen, meer inzicht in zichzelf – er ontstaat op een ontspannen manier ziektebesef: het masker valt af, cliënten uiten zich door creativiteit in overeenstemming met hun stemming/gevoel;
 • zo nodig, begeleiden naar specialistische GGZ: wij werken inmiddels samen met het UCP, Lentis, De Evenaar (GGZ-Drenthe), Het Behouden Huys, huisartsenpraktijken, e.a.;
 • bevorderen van zelfredzaamheid en eigen regie: hierbij hoort methodisch werken en het horen, zien en benoemen van, voor de cliënt zichtbare en onzichtbare, positieve eigenschappen en vaardigheden;
 • toelichten van de problematiek aan betrokkenen binnen externe organisaties: dit kan bestaan uit het houden van een ZAG (zorgafstemmingsgesprek) met cliënt, naasten, betrokken professionals en organisaties, om adviezen, perspectieven en wensen van alle betrokken partijen mee te nemen voor optimale aansluiting van de zorg;
 • etc.

Ondersteuning/begeleiding Basis GGZ

Fiducia Zorg heeft een eigen psycholoog in dienst met een afgeronde universitaire opleiding tot Master in de Psychologie. Zij houdt zich bezig met de innerlijke belevingswereld (gedachten, gevoelens, wensen) en het gedrag van mensen. Zij behandeld niet, maar begeleidt en ondersteunt cliënten bij psychische problemen zoals depressie- en angstklachten, bij verslavingsproblematiek en bij traumabehandeling om o.a. de sociale redzaamheid te vergroten. Tevens ondersteunt zij bij problemen in de levenssfeer, zoals bij verlies- en rouwverwerking, burn-out, relatieproblemen, etc. Zij is geschoold om zelfstandig basis ggz behandelingen uit te voeren.

Advies; Workshops; Re-integratie; Medische interventie

Advies, workshops, etc.

Om organisaties meer inzicht te geven over herstelondersteunende zorg, de inzet van Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn, cultuurverschillen en verschil in waarden en normen, hoe hiermee het beste omgegaan kan worden, en diverse andere onderwerpen kan bij Fiducia Zorg advies worden ingewonnen.

Daarnaast verzorgen wij klinische lessen, workshops en geven wij voorlichting aan verschillende organisaties over o.a. bovengenoemde onderwerpen.

Re-integratie, Medische interventie

Fiducia Zorg kijkt samen met haar klanten naar de mogelijkheden om na een (lange) ziekteperiode weer te beginnen met werken. Voordat een re-integratie traject wordt opgestart kan een medische interventie plaatsvinden. Hierbij wordt gekeken wat iemand nodig heeft op het gevied van lichamelijke- en/of psychische klachten om vervolgens deelname aan een re-integratietraject tot een succes te maken. 

Voor meer informatie over bovengenoemde onderwerpen kunt u contact met ons opnemen.