ISO-certificaat

Wij zijn per 16 oktober 2018 NEN-EN-IS0 9001:2015 gecertificeerd!

ISO

Kwaliteit en veiligheid staan voor ons voorop. In 2018 hebben wij hard gewerkt om ons kwaliteitsmanagementsysteem te beschrijven en te implementeren. Was de conclusie na de eerste audit dat wij bovengemiddeld beschikken over een gedocumenteerd management- kwaliteitssysteem, tijdens de tweede audit hebben wij aantoonbaar kunnen maken dat wij goed hebben nagedacht over ons kwaliteitsbeleid en daadwerkelijk voldoen aan de eisen van de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. De dienstverlening waarvoor we gecertificeerd zijn is gericht op het leveren van diensten op het gebied van begeleiding en ondersteuning, huishoudelijke hulp, verpleging en persoonlijke verzorging en daaraan gerelateerde diensten met oog voor de psychische kwetsbaarheid van cliƫnten met verschillende etnisch-culturele achtergronden. Door het behalen van het NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat laten wij zien dat we ons niet alleen richten op borging maar ook op continue verbetering. Een solide basis voor het leveren van kwaliteit is hiermee gelegd. Wij hebben de organisatie ingericht op het voldoen aan onze eigen professionele eisen, de eisen van de klant en op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Te denken valt hierbij aan: beschrijving van het primair proces, klanttevredenheid, Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, Wet Bescherming persoonsgegevens, meldcode, gedragscode, professioneel statuut, etc.