Home

Welkom bij Fiducia Zorg
Wij zijn een thuiszorgorganisatie die zich richt op het leveren van diensten waarbij wij het belangrijk vinden oog te hebben voor de psychische kwetsbaarheden van onze cliënten. Wij sluiten aan bij de psychische kwetsbaarheid door het inzetten van Ervaringsdeskundigen in de Zorg (EDZ’ers) bij alle diensten die we leveren. EDZ’ers zijn professioneel opgeleide ervaringswerkers (binnen onze organisatie herstelmedewerkers genoemd) die denken en werken vanuit herstel en empowerment.

Vertrouwen
Fiducia betekent: geloof/vertrouwen. Fiducia Zorg gelooft erin u zekerheid, en daarmee vertrouwen, in zorg te kunnen bieden. Immers enige zekerheid is voor iedereen een belangrijk onderdeel in het leven. Dat kan zekerheid zijn in het hebben van een dak boven je hoofd, in financiën, in relaties/vriendschappen of zekerheid in een waardevolle dagbesteding. Zekerheid is ook wéten dat er voor je gezorgd wordt als dat zelf niet (meer) lukt. In dat geval, bent u bij ons op het juiste adres. Wij bieden zekerheid in de invulling en uitvoering van uw zorgbehoefte. Wij leveren de juiste zorg op het juiste moment, waarbij wij presentie en kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.

Etnisch- en Multicultureel
Fiducia Zorg onderscheidt zich van andere zorgverleners door te werken met een multicultureel team. Door verschillende culturen te herkennen, te erkennen en op de juiste manier bij wensen aan te sluiten biedt Fiducia Zorg elke cliënt, ongeacht de etnische achtergrond, zorg op maat. Ons doel en motto is vertrouwen en zekerheid in de invulling en uitvoering van de zorgbehoefte van de cliënt én zijn naasten te bieden. Ons uitgangspunt is de cliënt in en met zijn persoonlijke] culturele omgeving. Wij willen de regie zoveel mogelijk bij de cliënt houden en daarmee zelfredzaamheid/herstel bevorderen. Zelfsturing en eigen regie zijn voor ons belangrijke peilers om te komen tot het activeren van de cliënt.

Voor wie
Fiducia Zorg is er voor zowel volwassenen als voor kinderen uit zowel de Nederlandse als andere culturen. Assertiviteit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wij weten dat binnen verschillende culturen respect, bescheidenheid en beleefdheid sturende waarden zijn. Binnen Fiducia Zorg houden wij daarom rekenschap met al uw specifieke waarden en normen. Daarnaast houden wij binnen de verschillende culturen rekenschap met alle andere persoonlijke eigenschappen die, naar
onze mening, vooral de aandacht verdienen.

Ons aanbod
De zorgvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden.
Voorbeelden van hulp die wij bieden:

  • Huishoudelijk hulp;
  • begeleiding en ondersteuning;
  • persoonlijke verzorging;
  • verpleging;
  • en daaraan gerelateerde diensten;

  met oog voor psychische kwetsbaarheden aan cliënten met verschillende etnisch-culturele achtergronden.